จัดนิทรรศการ และกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม งานกิจกรรมกีฬาสี

       วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยได้จัดข้อมูลนิทรรศการ และจัดสรรกิจกรรมให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และร่วมสนุกกับการฝึกพับกล่องเครื่องดื่ม และทดลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มด้วยตนเอง

       โรงเรียนวัดสุทธิวรารามจัดกิจกรรมกีฬาสี และมีความประสงค์จะให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ จึงได้เชิญชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม จัดบู้ทนิทรรศการ และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องกล่องเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความมีส่วนร่วมในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม และเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวิธีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม

       โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ทางชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม ได้ให้ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของกล่องเครื่องดื่ม (เรียงลำดับชั้นกล่องเครื่องดื่ม) / วิธีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (เกมทายจำนวนกล่องเครื่องดื่ม) / วิธีการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม (ร่อนเยื่อกระดาษ) / จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทีได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และ ประโยชน์จากการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิล)โดยเน้นในเรื่องของวิธีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม การสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มตามวิธีการที่แนะนำ นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังได้จัดเตรียมเกมโดมิโน่ และบันไดงู เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่ให้ความสนใจในกิจกรรมอย่างท่วมท้น

       น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม น่ารักกันทุกคนเลยค่ะ โดยต่างแสดงความสนใจ ของกิจกรรมของชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม นอกจากนี้ โรงเรียนยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในแง่ของการสร้างจิตอาสา จึงได้กำหนดเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมชั่วโมงจิตอาสา โดยกำหนดให้กล่องจำนวน 30 ใบที่นักเรียนจัดเก็บรวบรวมได้นั้น แทนค่าชั่วโมงจิตอาสาได้ 1 ชั่วโมง โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้มอบกล่องเครื่องดื่ม จำนวน 8,500 ใบ ให้กับชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งกล่องทุกใบนั้นได้รับการจัดเตรียมมาเป็นอย่างดี น้อง ๆ ได้ทำการตัด ล้าง สะอาดสะอ้าน น่ามอง

       จากการที่ได้จัดกิจกรรมครั้ง พี่ ๆ ชมรมฯ มั่นใจว่าน้องๆ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามได้เกิดองค์ความรู้ระยะยาว และสามารถนำไปบอกต่อ ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ การบริโภคอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มนำส่งกระบวนการรีไซเคิล และทางชมรมฯ ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
 
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
 
กลับด้านบน